Geografia

Z geomorfologického hľadiska sa Strážovské vrchy delia na tieto celky:

Zliechovská hornatina
Budovaná je horninami krížňanského príkrovu, pričom ide najmä o slieňovce a pieskovce.Nachádza sa v centrálnej, najvyššej časti pohoria.

Geomorfologické členenie:

Nitrické vrchy
Pohorie sa nachádza v južnej časti Strážovských vrchov a najvyšším vrcholom je Suchý vrch (1 028 m n. m.).

Geomorfologické členenie:

Menu

Hlavná stránka
Geografia
Turistika
CHKO
Flóra a Fauna
Jaskyne
Mapa
Fotogaléria
Pridajte Váš názor

Odkazy

CHránené krajinné oblasti

Lesy SR

Jaskyniarksy klub Strážovské vrchy