Dúpna jaskyňa

Pružinská Dúpna jaskyňa neďaleko obce Pružina v okrese Považská Bystrica patrí k najstarším známym jaskyniam na Slovensku. Predpokladá sa, že vznikla pred viac ako 10 miliónmi rokov v druhohorných vápencoch pôsobením podzemného vodného toku. Vchod do jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 590 m vo svahu Čierneho vrchu pri Priedhorí nad dolinou Rečica.

Jaskyňa meria okolo 300 m a jej hlavnú časť tvorí priestranná stúpajúca chodba miestami široká 15 – 20 m s výškou až 5 m. V zadnej časti chodby, ktorá je ukončená závalom, sú mohutné kvapľové stalagmity a stalagnáty, steny jaskyne pokrývajú sintrové náteky a útvary rozličných podôb. Na niektorých miestach vidno nápisy, ktoré tam zanechali návštevníci jaskyne (niektoré sú zo začiatku minulého storočia). Asi najstarší, dnes už nečitateľný nápis je nad vchodom do jaskyne z vonkajšej strany. Jaskyňa je známa ľuďom odnepamäti, prvý raz sa písomne spomína v roku 1860, roku 1894 ju preskúmal známy trenčiansky župný lekár, prírodovedec a múzejník Dr. Karol Brančík, ktorý vyhotovil aj jej prvú mapu.

Zdroj-Čítajte viac

Menu

Hlavná stránka
Geografia
Turistika
CHKO
Flóra a Fauna
Jaskyne
Mapa
Fotogaléria
Pridajte Váš názor

Odkazy

CHránené krajinné oblasti

Lesy SR

Jaskyniarksy klub Strážovské vrchy